Magistrat – termin używany potocznie na określenie organu wykonawczego samorządu terytorialnego w miastach. W innych znaczeniach magistrat jest określeniem budynku, w którym siedzibę mają władze miasta (niekiedy dla odróżnienia od historycznego ratusza), albo całego urzędu miasta (zarządu miejskiego wraz z aparatem urzędniczym).

Michał Elwiro Andriolli – ur. 14 listopada 1836 roku w Wilnie, zm. 23 sierpnia 1893 roku w Nałęczowie; polski rysownik, ilustrator i malarz, przedstawiciel romantyzmu.

Świder
 – rzeka na Mazowszu, prawy dopływ Wisły, o długości około 89 km.

Świdermajer
 (styl nadświdrzański) – nazwa drewnianej architektury letniskowej powstającej na przełomie XIX i XX wieku na południowy wschód od Warszawy, wzdłuż Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej (Kolei Nadwiślańskiej) na tzw. linii otwockiej.

Wilegiatura letnie mieszkanie; wypoczynek letni na wsi.

Willa
  - z łac. 'dom wiejski; posiadłość wiejska' zdrobn. od vicus 'rząd domów; wieś'.

źródło: Wikipedia